Jak souvisí exekuce na plat a předností pohledávky?

Pokud vám zaměstnavatel začne provádět exekuční srážky ze mzdy z důvodu exekuce na plat, tak to, kolik vám zůstane peněz, závisí i na tom, jestli se jedná o přednostní nebo nepřednostní pohledávku. Pokud je totiž nařízena exekuce na plat z důvodu přednostní pohledávky, může vám výt zabaveno více peněz.

Co jsou to přednostní pohledávky?

Přednostní pohledávky jsou jasně vypsány v zákonu, podle kterého se řídí exekuce na plat. Jedná se o občanský soudní řád. Přednostní pohledávky jsou především tyto:

  • Neuhrazené alimenty a výživné
  • Náhrada škody vzklič při ublížení na zdraví
  • Náhrada škody při úmyslných trestných činech
  • Neuhrazení daně, přeplatky na sociálních dávkách, neuhrazení zdravotní, sociální nebo nemocenské pojištění
  • Přeplatky za podporu v nezaměstnanosti

Přesný seznam pohledávek, které se označují, jako přednostní si pak můžete dohledat v příslušném zákoně.

Výpočet nezabavitelné částky

Pokud je nařízena exekuce na plat pro přednostní pohledávky, výpočet srážek se provádí takto:

  • Nejprve se provede výpočet nezabavitelné částky, což je v roce 2011 5 326 Kč za jednotlivce (+ případně 1 331,50 Kč za každé dítě nebo manžela / manželku)
  • Zjistí se rozdíl čistá mzda a nezabavitelná částka, pokud je rozdíl více než 7 989 Kč, vše nad tuto částku se zabaví
  • Zbytek se rozdělí na třetiny
  • U přednostní exekuce se první dvě třetiny zabaví na úhradu pohledávky
  • Jedna třetina pak zůstává dlužníkovi
Jak souvisí exekuce na plat a předností pohledávky?

Jak souvisí exekuce na plat a předností pohledávky?

Exekuce na plat a exekuce na bankovní účet

Často se stává, že je současně nařízena exekuce na účet i na plat. V takém případě pak zaměstnavatel strhne podstatnou část ze mzdy a zbytek peněz pošle na bankovní účet. Díky exekuci i na účet se ale dlužník nedostane ani k této nezabavitelné částce.

Zákon v tomto případě umožňuje jediné řešení. Z bankovního účtu, na který je nařízena exekuce je možné vybrat částku, která se rovná dvojnásobku životního minimum (tedy v roce 2011 je to 6256 Kč). Tato částka ale může být vybrána pouze jednou, i kdyby exekuce na účet trvala i několik měsíců.

Přidej komentář

Your email address will not be published.

Start typing and press Enter to search