Životní minimum jednotlivce a pro rodinu 2011

Životní minimum je částka, kterou stát definoval jako minimální hranici příjmů, které by všem osobám měli zajistit základní pokrytí jejich potřeba a umožnit jím přežít. Od toho, jaké je stanoveno životní minimum se pak odvozuje mnoho dalších dávek sociální podpory a péče.  Jaké je životní minimum v roce 2011?

Vzhledem k tomu že v posledních pěti letech nedošlo k žádnému navýšení nebo valorizace částek životního minima, tak platí stále ty stejné. Životní minimum jednotlivce 2011 je částka 3126 Kč. To se týká všech, kteří jsou posuzováni jako samostatná osoba (ti kdo žijí sami a nejsou s nikým ve společné domácnosti). Existenční minimum pro tyto osoby je pak stanoveno rok 2011 na částku 2020 Kč.

Jaké je životní minimum jednotlivce a pro rodinu 2011

Jaké je životní minimum jednotlivce a pro rodinu 2011

Životní minimum pro rodinu 2011 se odvíjí od toho, kolik osob je v rámci rodiny, pro výpočet životního minima posuzována. Základní částky jsou následující:

  • první dospělá osoba v domácnosti = 2880 Kč
  • Druhá a každá další dospělá osoba = 2600 Kč
  • Dítě do 6-ti roků = 1600 Kč
  • Dítě do 15-ti roků = 1960
  • Dítě do 26-ti roků = 2250 Kč

Životní minimum pro rodinu se pak spočítá tak, že se sečtou všechny částky, které připadají na jednotlivé členy rodiny. Pokud s rodinou ve společné domácnosti žijí i nějaké další osoba (třeba rodiče) pak i toto má vliv na výpočet.

Přidej komentář

Your email address will not be published.

Start typing and press Enter to search