Rizikové užívání alkoholu je celospolečenský problém. Lze se jej zbavit?

Ze společenského pohledu je alkoholismus skutečně velkým problémem, který ale často stojí tak trochu stranou a ve společnosti dostatečně nerezonuje. Je to snad dáno i určitou pozitivní náklonností nás Čechů, co se týká konzumace alkoholu. Požívání alkoholu je totiž u nás považováno za všeobecně normální. Nebezpečí alkoholu však spočívá v tom, že zde není určitá striktně daná hranice, od kdy už je jeho konzumace riziková. Zjednodušeně řečeno, pokud pijete alkohol, rozhodně nepoznáte snadno, kdy už je to příliš.

Užívání alkoholu je zrádné

Skutečnost, že nedokážeme přesně určit bezpečnou hranici, je dána do značné míry tím, že každý člověk je trochu jiný. Každý organismus se s alkoholem vypořádá jinak a podle toho se u každého člověka jinak také rozvíjí samotný alkoholismus. Není proto nějaký jednoduchý recept na to, jak poznat alkoholika, protože to může být prakticky kdokoliv, dokonce i člověk, do kterého byste to na první pohled neřekli. Užívání alkoholu však v obecné rovině lze držet na rozumné míře, problémem ovšem opět je, že u každého člověka je tato míra jiná, nikdo ji u sebe nedokáže skutečně určit a jen naprosté minimum lidí si případně dokáže přiznat, že má rozvíjející se problém.

Existuje něco jako rozumná míra?

Ačkoliv řada lidí dokáže držet užívání alkoholu v rozumných mezích, aby nepropadli závislosti, ještě větší skupina lidí to naopak nezvládne. Problém s alkoholem je totiž nejen v tom, že nedokážeme přesně určit, kolik jej lze relativně bezpečně konzumovat, ale protože přechod k závislosti je plynulý. To znamená, že i z nízkorizikové konzumace se můžete dopracovat k závislosti. Přesto je nízkoriziková konzumace kvantifikována dle WHO, a to jako 3 dcl vína denně. Opět však zdůrazňujeme, že je potřeba počítat s tím, že se:

  • Jedná o orientační hranici
  • Závislost se může rozvinout i při nízké konzumaci alkoholu

Proto vždy pamatujte, že se sklenkou v ruce to nikdy nemáte zcela ve vlastních rukou. Pamatujte také na to, že léčba závislosti na alkoholu není nikdy jednoduchá. Proto bychom se měli předně snažit o to, abychom nemuseli tuto pomoc raději nikdy vyhledat.

Přidej komentář

Your email address will not be published.

Start typing and press Enter to search