Smlouva o půjčce vzor

Nejnovější zákony a vyhlášky hovoří ve smyslu půjčování peněz jako o zápůjčce a nikoliv o půjčce. Proto pokud hledáte vzor klasické smlouvy pro poskytování finančního úvěru, je nezbytné, abyste hledali vzor smlouvy o zápůjčce a nikoliv půjčce. Druhý jmenovaný totiž nemusí být aktuální.

Půjčka versus zápůjčka

Zdá se vám to nelogické a zbytečné, když doposud to byla půjčka a nyní se jedná o zápůjčku? Půjčky samozřejmě i dále existují, ale jejich správný význam z právního hlediska je poněkud jiný. Půjčkou je myšleno půjčení věci či peněz, kdy je tako věc i peníze vráceny zpět, ale v plném rozsahu a ani koruna navíc.

Klasický finanční úvěr, kdy je poskytnuta žadateli částka, ať hotovostní nebo bezhotovostní, je z právního hlediska chápána jako zápůjčka, kdy je půjčená částka vrácena s úrokem nebo poplatkem navíc (nebo oběma).

Smlouva o půjčce (zápůjčce) vzor

Jestliže vás tedy zajímá, co všechno musí být ve smlouvě o zápůjčce dáno, vždy hledejte vzor smlouvy o zápůjčce, ve které nesmí chybět základní údaje o zapůjčiteli a také vydržiteli, tedy oběma stranách. U nich musí být ve smlouvě o zápůjčce, uvedeno jméno daného subjektu, datum narození nebo IČ, a samozřejmě sídlo.

Co nesmí chybět ve smlouvě o zápůjčce

Ve smlouvě o zápůjčce – vzor nechybí ani označení předmětu zápůjčky, kde je uvedeno jasně, že zapůjčitel, tedy ten, co zápůjčku poskytuje, přenechává vydržiteli – osobě která si půjčuje finanční částku, musí být uvedena její výše jak číslicemi, tak slovy.

Nesmí chybět ani údaje o tom, jaký úrok se k zápůjčce poskytuje a kdy přesně budou jednotlivé splátky probíhat. Tuto část jako poskytovatel rozhodně nepodceňujte a vždy si předem vzor smlouvy o zápůjčce projděte a ujasněte, zda vám nic nechybí.

Coins Euro Currency Cash Cent  - fotoblend / Pixabay

fotoblend / Pixabay

Přidej komentář

Your email address will not be published.

Start typing and press Enter to search